พ็อกเก็ตบุ๊ค WeCitizens Learning City Vol.1
เมืองเชียงใหม่ * ลำปาง * พะเยา * พิษณุโลก * นคสวรรค์ * ราชบุรี

พ็อกเก็ตบุ๊ค WeCitizens Learning City Vol. 1 2 และ 3 เป็นหนังสือที่รวบรวมคมความคิดของ “พลเมือง-เมืองแห่งการเรียนรู้” 20 จังหวัด 18 จังหวัด ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองและร่วมงานกับโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ทั่วประเทศ

ในพ็อกเก็ตบุ๊ค WeCitizens Learning City Vol.1 เป็นหนังสือที่รวบรวมคมความคิดของ “พลเมือง-เมืองแห่งการเรียนรู้” ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองและร่วมงานกับโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ทั่วประเทศ

โดยการดำเนินงานของ WeCitizens ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) และสมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว (Greening Up Public Space)

สถิติการเข้าชม