ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบการวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน
แผนงานย่อยการยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
สถิติการเข้าชม