ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

1. ไฟล์นำเสนอชี้แจงกรอบการวิจัยDOWNLOAD
2. ไฟล์นำเสนอตัวอย่างงานวิจัย (คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร มจธ.) DOWNLOAD
3. ไฟล์นำเสนอตัวอย่างงานวิจัย (ผศ.ดร.จรรยา ดาสา มศว ) DOWNLOAD
4. ไฟล์นำเสนอตัวอย่างงานวิจัย (ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย มรภ.ยะลา ) DOWNLOAD

สถิติการเข้าชม