ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Flagship ปี 2563

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Flagship 2563 บพท.

1. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Learning CityDOWNLOND
2. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Local EnterpriseDOWNLOND
3. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Smart CityDOWNLOND
4. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน DOWNLOND
5. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น เมืองแห่งการเรียนรู้DOWNLOND
6. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาDOWNLOND
7. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Demand-Supply Matching PlatformDOWNLOND

ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด Flagship 2563 บพท.

1. ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด FS ชุมชนนวัตกรรมDOWNLOND
2. ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด FS มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ (Local Enterprise)DOWNLOND
3. ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด Smart CityDOWNLOND
4. ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาDOWNLOND
สถิติการเข้าชม