รายการทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตอน “รู้จัก บทพ.”

นาที 01.27 : ที่มาของหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
นาที 03.12 : หลักการทำงานของ บพท.
นาที 04.10 : กรอบวิจัย (Flagship Project) ของ บพท.
นาที 08.40 : สรุปการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563
นาที 11.49 : แนวทางการขอรับทุนวิจัย จาก บพท.
นาที 15.35 : ตัวอย่างการทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก บพท.
นาที 18.49 : ช่องทางการสื่อสารกับ บพท.

(สามารถดูได้้ทาง YouTube Channel : ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ – บพท. ที่ https://youtu.be/ORR4fZczEiQ )

* กรุณากด Subscribe เพื่อสามารถชมรายการในตอนต่อๆไป

* บพท. ขอขอบคุณทุกคอมเมนท์ และจะนำคำถามหรือข้อเสนอของท่านไปดำเนินการต่อไป

สถิติการเข้าชม