กระทรวง อว. โดย บพท.​สานพลังเครือข่าย​ มทร.-มรภ. จับคู่​เทคโนโลยี​พร้อมใช้ยกระดับ​ขีดความสามารถ​เกษตร​กร&ผู้ประกอบการ​ ก้าวข้ามกับดักความยากจน

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับเครือข่าย มรภ.และมทร.ทั่วประเทศ จัดแสดงผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ กว่า 2,289 ผลงาน จากภูมิปัญญานักวิจัยไทย ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยี และขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวข้ามกับดักความยากจน ไปสู่ความมั่นคง-มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

น.ส. สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า “จากการที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปช่วยชุมชนโดยให้ หน่วย บพท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) 38 แห่งและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานดังกล่าว ซึ่งในระยะถัดไปจะเปิดตัว Technology and Innovation Library ที่จะเป็นระบบรวบรวมข้อมูลฝั่งชุมชนกับข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมใช้รวมทั้งข้อมูลนวัตกรชุมชนให้เกิดการขยายผลไปทั่วประเทศ จึงได้กำหนดจัดงาน “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” หรือ “Appropriate Technology Matching Day 2024” ในระหว่างวันที่ 9-24 พฤษภาคมนี้ ครอบคลุมทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เพื่อให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนได้รับชมและนำไปต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง“

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต่อว่า “งานแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน จะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย จากภูมิปัญญาการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ และมีกลไกกระบวนการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ“

จากการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม จากผู้เข้าร่วมงานกว่า 574 คน เกิดการจับคู่เทคโนโลยีพร้อมใช้จากทั้งเครือข่ายมทร.และมรภ.กว่า 227 คู่ โดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการตรวจสอบคัดกรอง ก่อนประกาศผลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 พฤษภาคม ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ที่ภาคเหนือ ในวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 ที่ภาคกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

สถิติการเข้าชม