บพท. หนุน มรภ.ยะลา เสริมงานวิจัย ใช้เทคโนโลยีร่วมนวัตกรรม ในงานเทศกาลการเลี้ยงไก่เบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เทศบาลจังหวัดยะลาเป็นแกนนำในการจัดงาน “เทศกาลงานไก่เบตง” ประจำปี 2567 ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2567 นี้ ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง บริเวณปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตงด้วยการใช้ไก่เบตงและของดีเมืองเบตงมาเป็นสื่อกลางในการนำเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำเภอ และยังเปิดโอกาสให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม


การนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเปิดงานเทศกาลไก่เบตงประจำปี พร้อมย้ำถึงการใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าไปยกระดับการเลี้ยงไก่เบตง ที่สามารถเพิ่มผลิตไก่เบตงที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอุดมทัศนีย์ เสริมสร้างหนังเหลืองของไก่เบตงตอบโจทย์ความต้องการบริโภคไก่เบตงของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการมาชิมรสชาติไก่เบตงพันธุ์แท้ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ตลอดห่วงโซ่การผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้สูตรอาหารไก่เบตงต้นทุนต่ำ เพื่อให้นวัตกรชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ยังกล่าวเสริมถึง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงไก่เบตง อาทิ นวัตกรรมการผลิตไก่เบตงต้นทุนต่ำ ที่สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน จากการผลิตไก่เบตง ได้ถึง 6.6 เท่าจากการผลิตไก่เบตง/ตัว และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ด Zero Waste จากวัสดุของเสียที่เหลือในฟาร์ม ที่ช่วยสร้างมูลค่าจากมูลและขนของเสียจากไก่เบตง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ที่หน่วย บพท. ได้สนับสนุนทุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2566 มาถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง และผู้ที่สนใจภายในงาน


ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ยังมีการนำเสนออาหาร Chef Table เมนูพิเศษจากไก่เบตง การประกวดพันธุ์ไก่เบตง การสาธิตการตอนไก่ การแข่งขันกินวิบากไก่ การประกวดหนูน้อยไก่เบตง ภายใต้คอนเซ็ป “Feel Good Festival” อีกด้วย

สถิติการเข้าชม