ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แผนงานย่อยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่

สถิติการเข้าชม