บพท.หนุน “วัฒนธรรม” ดันโครงการ ”เพลย์พนัสนิคม” ณ ย่านพนัสสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยและดร.ธนภณ วัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเปิดงาน “โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมพนัสนิคม และ งานเพลย์พนัสนิคม” ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี

“โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมพนัสนิคม และ งานเพลย์พนัสนิคม” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วย บพท. โดยกระทรวง อว. ซึ่งผลจากการทำวิจัยด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมผลักดันให้เกิดการพัฒนา 7 ย่าน ได้แก่ 1.ย่านประวัติศาสตร์พนัสนิคม 2.ย่านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ งานฝีมือ 3.ย่านตลาดจักสาน 4.ย่านตลาดเก่า 5.ย่านเอ็งกอ 6.ย่านพนัสชวนชิม 7.ย่านพนัสสร้างสรรค์บันดาลใจ และเกิดการขับเคลื่อนการนำทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาดัดแปลงเป็นสินค้า บริการและงานประเพณีใหม่ในสังคมร่วมสมัย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม การประสานพลังความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ จนเมืองพนัสนิคมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้เข้ากับผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน

งานนี้ถูกจัดขึ้นด้วยความตั้งใจให้กิจกรรมงาน”เพลย์พนัสนิคม”เป็นเสมือนห้องรับแขกของเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และ แนะนำนักท่องเที่ยวให้ได้รู้จักพนัสนิคมมากขึ้น ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ทั้ง7ย่าน มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่คุณภาพชีวิตให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวทุกช่วงวัย โดยเน้นให้ความสำคัญพิเศษกับกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของเมือง ให้ทุกคนได้มีพื้นที่ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับครอบครัว ภายในงานจะพบกับตลาดนัดฟันน้ำนม กิจกรรมการทายโจ๊ก กิจกรรม work shopงานคราฟต์ท้องถิ่น และพลาดไม่ได้กับการแสดงเอ็งกอ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน และ ร้านเด็ดๆจาก7ย่านพนัสนิคม โดยงานนี้จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน สามารถติดตามได้ที่ เพจ บ้านสานใจ พนัสนิคม (https://web.facebook.com/BaanSanJaiPhanat)

สถิติการเข้าชม