ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
และสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

YouTube video

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

รายการ
1. ไฟล์นำเสนอชี้แจงกรอบการวิจัยดาวน์โหลด
2. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบวัฒนธรรม 67ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์ม Concept Prop วัฒนธรรม 67ดาวน์โหลด
สถิติการเข้าชม